تمدید و افزایش دامنه گواهینامه ISO/ICE 17025:2005

ارزیابی آزمایشگاه فرافن گاز تهران بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2005 در سال جاری توسط نظام تایید صلاحیت ایران (NACI) انجام شد و با توجه به نتایج بدست آمده آزمایشگاه فرافن گاز موفق به تمدید و افزایش دامنه گواهینامه این استاندارد گردید.
در این ارزیابی که توسط 5 نفر ارزیاب و کارشناس فنی نظام تایید صلاحیت ایران در چهار روز برگزار شد، با توجه به نتیجه بدست آمده در طول ممیزی شرکت فرافن گاز موفق به تمدید گواهینامه ISO/IEC 17025 گردید، همچنین در این ممیزی مجوز تست مخازن ذخیره CNG جایگاهی و خودرویی بر اساس الزامات استاندارد 6792اخذ و به اسکوپ گواهینامه 17025 اضافه گردید.

مهم‌ترین مزایا اخذ تایید صلاحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر می باشد:

 • ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌ها
 • پذیرش آزمایشگاه‌ها به‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
 • برآورده سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌ها
 • توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن
 • کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ها
 • استاندارد کردن روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها
 • ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها
 • رضایت‌مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن‌ها به آزمایشگاه
 • 0 دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *